SI - Vse o MakeLearn & TIIM 2015

Splošno o MakeLearn & TIIM

Mednarodno znanstveno konferenco o managementu znanja in učenja - MakeLearn organizira Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije (MFDPŠ) v sodelovanju s tujimi partnerskimi univerzami in mednarodnimi inštituti oz. organizacijami, izbranimi v skladu z razpisano letno tematiko. Konferenca poteka navadno konec meseca junija v drugi državi. Zaradi mednarodne udeležbe je uradni jezik konference angleščina. MFDPŠ z organizacijo MakeLearn konference spodbuja izmenjavo najsodobnejših ugotovitev s področja managementa znanja in učenja med domačimi in tujimi strokovnjaki ter promovira visokošolski zavod in visoko šolstvo v osrednji in jugovzhodni Evropi. Poleg tega z vključevanjem posameznikov iz pomembnejših regionalnih podjetij spodbuja razpravo in izmenjavo znanja med univerzami in gospodarstvom. Čeprav se splošni naslov in s tem širše vsebinsko področje konference, tj. management znanja in učenja v podjetjih in drugih organizacijah, skozi leta ne spreminja, je vsakoletni poudarek konference prilagojen aktualnim spoznanjem, dogodkom in potrebam v regiji in po svetu

 

TIIM mednarodna znanstvena konferenca spodbuja izmenjavo znanj in razprave o tem, kako upravljati industrijske dejavnosti na bolj inovativen, učinkovit in produktivnen način. Pri tem ima ključno vlogo tehnologija ter povezovanje človeškega kapitala in organizacijske kulture. Posledice tovrstnega učenja so prilagoditve industrijskih procesov in nove prakse odličnosti. Osrednji poudarek konference je tako trajnostni razvoj in nenehno izboljševanje proizvodnih procesov zaradi novih tehnoloških aplikacij, kot tudi organizacijske inovacije (tj. izdelkov/storitev, in upravljanje procesov). Konferenca vključuje organizacijske procese zasebnih podjetij, kot tudi javnih agencij in drugih neprofitnih organizacij.

 

MakeLearn &TIIM 2015: Upravljanje intelektualnega kapitala in inovacij za trajnostno in vključujočo družbo

 

Dobrodošli so prispevki s področij: kliknite tukaj.

 

Pomembni datumi

Odprtje prijave:

1. oktober 2014

Rok za oddajo povzetka/razširjenega povzetka:

15. januar 2015 (podaljšano do 15. februarja 2015)

Obvestilo o sprejetju povzetka:

1. februar 2015

Rok za oddajo celotnega prispevka:
15. februar 2015 (podaljšano do 15. marca 2015)

Rok za oddajo končnega (popravljenega) prispevka:

15. april 2015

Datum konference:

27.-29. maj 2015

Družabni program:

29. maj 2015

Datum delavnice o pisanju znanstvenih člankov:

29.-30. maj 2015

 

Rok za prijavo

Zgodnja prijava:

1. april 2015

Redna prijava:

10. maj 2015

 

Delavnica o pisanju znanstvenih člankov

Odprtje prijave:

1. oktober 2014

Rok za oddajo prispevka za delavnico (povzetek ali celoten prispevek; prispevek ni pogoj za udeležbo):

15. marec 2015

Datum delavnice:

29.-30. maj 2015

Družabni program:

29. maj 2015

Rok za prijavo:

10. maj 2015

 

Število prostih mest delavnice je omejeno na 40 udeležencev. V primeru zapolnitve mest pred potekom roka za prijavo le-ta ne bo več možna. Hvala za razumevanje.

Kotizacija

Kotizacija v primeru zgodnje prijave (pred 1. aprilom 2015)

Udeleženec in soorganizator 300 €

Študent 180 € (na podlagi dokazila o vpisu v tekoče študijsko leto, tj. 2014/2015)

Spremljevalna oseba 180 €

 

Kotizacija v primeru redne prijave

Udeleženec in soorganizator 400 €

Študent 240 € (na podlagi dokazila o vpisu v tekoče študijsko leto, tj. 2014/2015)

Spremljevalna oseba 240 €

 

DDV je vključen v ceno.

 

Kotizacija vključuje:

- udeležbo na konferenci,

- konferenčno gradivo (konferenčna knjižica, drugo konferenčno gradivo),

- odmore za kavo,

- obroke,

- družabni program.

 

Stroški nastanitve in potni stroški niso vključeni v kotizacijo.

 

Kotizacija za delavnico o pisanju znanstvenih člankov

Kotizacija 100 €

Kotizacija za udeležence konference 60 €

Število prostih mest delavnice je omejeno na 40 udeležencev. V primeru zapolnitve mest pred potekom roka za prijavo le-ta ne bo več možna. Hvala za razumevanje.

 

Navodila za plačilo kotizacije

Po prijavi (za več informacij o prijavi prosimo kliknite tukaj) boste na svoj elektronski naslov prejeli potrdilo o prijavi. Plačilo kotizacije mora biti izvedeno pred potekom roka za prijavo z bančnim nakazilom na račun MFDPŠ.

Udeleženci bodo izvirno kopijo potrdila o plačilu prejeli na prvi dan konference (na prijavnem mestu).

 

Podrobnosti bančnega nakazila:

Imetnik računa: Mednarodna fakulteta za druzbene in poslovne studije

Naslov imetnika računa: Mariborska cesta 7, 3000 Celje, Slovenija

Naziv banke: Banka Celje, d.d.

Naslov banke: Vodnikova 2, 3000 Celje, Slovenija

SWIFT koda: SBCESI2X

IBAN: SI56 0600 0096 6241 355

Sklicna številka: številka prejetega potrdila

Program

Kraj dogodka: prostori Univerze Bari Aldo Moro, Bari, Italija

Program: kliknite tukaj.

 

Konferenci bo sledila delavnica Akademsko pisanje za objavljanje znanstvenih člankov v mednarodnih revijah (za več informacij prosimo kliknite tukaj).

Delavnico bo vodil prof. dr. Binshan Lin, BellSouth Corporation profesor poslovne administracije na College of Business Administration, Louisiana State University, ZDA; ter asist. Matija Vodopivec, MFDPŠ, Slovenija.

Pravila za prijavo na dogodek

Vsak prispevek, sprejet za predstavitev in objavo, mora imeti registriranega le enega avtorja.

Vsak posameznik je lahko avtor le enega prispevka z enim samim avtorjem in več prispevkov z več, a različnimi, avtorji.

Če ste avtor ali soavtor več kot enega sprejetega prispevka, mora imeti vsak izmed njih registriranega le enega avtorja.

 

Pogoji odpovedi

Upoštevajoč bančne stroške vračila kotizacije ter morebitnih stroškov valutne menjave (vsi ti stroški bremenijo prijavljeno osebo), so pravila pogojev odpovedi naslednja:

 

V primeru odpovedi do vključno 30. marca 2015 obdržimo 30 % plačanega zneska.
V primeru odpovedi do vključno 15. aprila 2015 obdržimo 60 % plačanega zneska.

V primeru odpovedi po 15. aprilu 2015 kotizacije ne vračamo.

 

Vsa vračila bodo izvedena po zaključku konference. 

 

Udeležencem, katerih prispevek bo objavljen v zborniku konference, po 30. marcu 2015 kotizacije ne vračamo.

 

Namen in navodila glede nošenja priponke

Namen priponke je identifikacija registriranih udeležencev za lažje prepoznavanje s strani soudeležencev, osebja hotela/restavracije in konferenčnega osebja. Vsak prijavni paket vsebuje uradno priponko. Prosimo vas, da jo nosite na vidnem mestu na vseh dogodkih konference. Sestanki, seje/okrogle mize, odmori za kavo, kosila in večerje so namenjeni izključno registriranim udeležencem, ki bodo pri vstopu potrebovali priponko.

 

Kontakt za MakeLearn & TIIM 2015

  http://makelearn.mfdps.si/Files/Conference%202015/universita-aldo-moro.jpg

 

 

Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije

 

Kontaktne informacije

Goran Đaković, MSc, Kraljevina Nizozemska

Vodja Službe za raziskovanje MFDPŠ

Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije

Mariborska cesta 7

SI-3000 Celje

Slovenija

Tel: +386 3 425 82 28

Faks: +386 3 425 82 22

E-pošta: goran.dakovic@mfdps.si

 

Veselimo se vaše udeležbe in vas lepo pozdravljamo!


Still have questions? Contact us at +386 3 425 82 40 or via e-mail makelearn@issbs.si!
© All rights reserved: MFDPŠ - design + development tovarna idej